Гэрийн нөхцөлд Рамен хийх жор

Рамен бол япон хоол бөгөөд бүс нутгаас хамаарч өөр өөр хувилбар байдаг ба үндсэн жор нь…

error: Content is protected !!